otsi
Suusaportaal -- sport.err.ee/suusk Jalkaportaal -- sport.err.ee/jalgpall
SPORDISAATED
UUDISED
NÄDALA SPORTLANE
LUGEJA KÜSIB
AUTORILOOD
PILDINURK
Kasutustingimused

Eesti Rahvusringhääling (ERR) omab ja haldab veebilehekülge http://sport.err.ee (sport.err.ee). Käesolevad kasutustingimused sätestavad reeglid, mille alusel on lubatud sport.err.ee lehekülje kasutamine. sport.err.ee lehekülje külastamisel ja kasutamisel nõustub külastaja kasutustingimustega.

Kogu sport.err.ee leheküljel eksponeeritud või ligipääsetavaks tehtud materjal, sealhulgas uudisartiklid, tekst, fotod, pildid, illustratsioonid, audioklipid, videoklipid (edaspidi koos nimetatud Materjal) on kaitstud Eesti ja välisriikide autoriõigusalase seadusandlusega, ning Materjali suhtes õiguste omajaks on Eesti Rahvusringhääling, ERR-i litsentsisaajad või isikud, keda on tunnustatud Materjali loojana.

sport.err.ee leheküljel oleva Materjali igasugune kasutamine, reprodutseerimine, muutmine, töötlemine, avalik esitamine või eksponeerimine, internetiprotokolli kaudu üleslaadimine või üldsusele suunamine, Materjali ülekandmine, jagamine või muu kasutamine osaliselt või täielikult, v. a. käesolevates kasutustingimustest otseselt lubatud viisil, on ilma ERR-i sellekohase kirjaliku loata keelatud.

Materjali võib reprodutseerida vaid isiklikul ning mitteärilisel eesmärgil tingimusel, et Materjali ei muudeta ning igasugusel esitamisel või trükkimisel on Materjali juures märge “© ERR 2011”.

VIDEOKLIPID
GALLUP

SOTSIAALVÕRGUSTIKUD
SPORDIVIKTORIIN
All-litsentsimine | Kasutustingimused